..........1С:Підприємство__________________________________________________________________________________________________________________________Прайс-лист


Типові продукти

Зарплата та управління персоналом

Зарплата та управління персоналом - це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії, по наступних напрямках:

- планування потреб в персоналі;

- забезпечення бізнесу кадрами;

- управління компетенціями та атестація працівників;

- управління навчанням персоналу;

- управління фінансовою мотивацією персоналу;

- ефективне планування зайнятості персоналу;

- облік кадрів і аналіз кадрового складу;трудові відносини, зокрема, кадрове діловодство;

- розрахунок заробітної плати персоналу;

- управління грошовими розрахунками з персоналом, зокрема, депонування;розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;

- відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

http://1c.ua/ua/v8/RegionalSolutions_UA_ZUP.php